Skip to main content
Icono terapia individual adultos Zarautz Gipuzkoa

Prozesu terapeutikoa

Terapia indibiduala helduekin

Pertsonak, askotan, terapiara joaten dira hainbat arazorengatik: antsietate-arazoak, depresioa, estresa, bikote-arazoak, motibazio-falta, sozializazio- edo harreman-zailtasunak, banantzeak edo doluak, besteak beste. Oro har, sufrimendu handia sortzen diguten arazoak izaten dira.

Helduekiko banakako terapian, pertsonak kontsultara ekartzen dituen gaiak tratatzen ditugu. Pazientearen eskariaren arabera, zerbitzuak alda daitezke. Hala nola, gai jakin bati buruzko unean uneko aholkularitza bat, gai bat konpontzeko terapia labur bat edo iraupen luzeko psikoterapia sakoneko prozesu bat jorratu ditzazkegu. Hori guztia pazientearekin adosten dugu, lehen saioan.

Prozesu terapeutiko baten iraupena pazientearen beharren, aurrerapen-erritmoaren eta bizi-unearen araberakoa izango da, eta hori kalkulatzea zaila izaten da. Nolanahi ere, lan-plana eta helburu terapeutikoak lehenengo saioetan erabakitzen dira, pazientearen lehen balorazioan oinarrituta eta berekin adostuta. Terapiaren aurrerapena modu bateratuan baloratzen dugu, eta lan-plana eta helburu terapeutiko berriak egokitzen goaz. Unea iristen denean, prozesuaren amaiera ere elkarrekin erabakitzen dugu.

Ulermena

Pertsona guztiok dugu ulertuak sentitzeko beharra. Kanpoko norbaitek gure esperientzia bere osotasunean eta dimentsio ezberdinetan (pentsamendu, emozio, jokabide…) ikusi eta baliozkotu dezakeeneean, onartuak sentitzen gara.